تعرفه قیمت طراحی وب سایت ورنا وب

پلن ساده
600/000 تومان
میزبانی: هاست 250 Mb + دامنه
آموزش: ندارد
سئو داخلی: ندارد
امکانات: معرفی کار و شرکت
پشتیبانی رایگان: 3ماه
کنترل پنل مدیریت: ندارد
وبمیل: ندارد
 
پلن اقتصادی
1/200/000 تومان
میزبانی: هاست 500 Mb + دامنه
آموزش: ندارد
سئو داخلی: ندارد
امکانات: معرفی کار و شرکت و محصولات
پشتیبانی رایگان: 3ماه
کنترل پنل مدیریت: ندارد
وبمیل: دارد
 
پلن شرکتی
2/000/000 تومان
میزبانی: هاست 500 Mb + دامنه
آموزش: دارد
سئو داخلی: ندارد
امکانات: معرفی کار و شرکت و محصولات
پشتیبانی رایگان: 6ماه
کنترل پنل مدیریت: دارد
وبمیل: دارد
 
پلن تجاری
3/000/000 تومان
میزبانی: هاست 1 GB + دامنه
آموزش: دارد
سئو داخلی: دارد
امکانات: معرفی کار و شرکت و محصولات
پشتیبانی رایگان: 6ماه
کنترل پنل مدیریت: نارد
وبمیل: دارد
 
پلن حرفه ای
4/200/000 تومان
میزبانی: هاست 5 GB + دامنه
آموزش: دارد
سئو داخلی: دارد
امکانات: معرفی محصولات و قابلیت خرید فروشگاهی
پشتیبانی رایگان: 6ماه
کنترل پنل مدیریت: دارد
وبمیل: دارد
 
پلن فوق حرفه ای
5/500/000 تومان
میزبانی: هاست 5 GB + دامنه
آموزش: دارد
سئو داخلی: دارد
امکانات:قابلیت خرید فروشگاهی و امکانات حرفه ای
پشتیبانی رایگان: 6ماه
کنترل پنل مدیریت: به صورت حرفه ای دارد
وبمیل: دارد